Att förstå CLP - ECHA

7721

säkerhetsdatablad - Safety Data Sheet

Acute Tox. Piktogram för faror (CLP). : GHS05 Säkerhetshänvisningar (CLP). Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Långvarig toxisk effekt på Faropiktogram: Produkten behöver ej ha piktogram.

Clp piktogrammok

  1. Northzone ventures linkedin
  2. Weekday lagunen jobb

členom uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe morajo biti v razvrstitvi CLP uporabljeni naslednji piktogrami za nevarnost. Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Veszélyt jelző piktogrammok (CLP) : GHS07 Figyelmeztetés (CLP) : Figyelem Veszélyes alkotóelemek : MCPA sói és észterei, 2,4-D sói, MCPP-P DMA salt, Dicamba DMA salt Figyelmeztető mondatok (CLP) : H319 - Súlyos szemirritációt okoz Figyelmeztetés (CLP) : Veszély Figyelmeztető mondatok (CLP) : H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet H315 - Bőrirritáló hatású H319 - Súlyos szemirritációt okoz H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz piktogram oversættelse i ordbogen dansk - svensk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog. Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint Az elegyet nem sorolták veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.

Faropiktogram GHS Fleximarkshop

All of our GHS Labels/CLP Labels are manufactured using heavy duty plastic with BS5609 approved permanent adhesive and are fully in compliance with all legislative requirements. What is CLP? The GHS has been implemented in the EU by Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (the 'CLP Regulation'). The CLP Regulation entered into force on 20 January 2009.

Clp piktogrammok

Säkerhetsdatablad part A - EonCoat

Kemikalier som är märkta med någon av dessa symboler är klassificerade som farliga kemiska  inte utsatt för dessa risker. För mer detaljerad information om CLP-förordningen och piktogram kan du besöka Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Clp piktogrammok

25. jun 2020 CLP er en EU-forordning, hvis primære formål er at regulere fareklassificering, Som det fremgår, kan det samme piktogram dække over flere  Page 1.
Regress forsikring engelsk

imális terület nem lehet kisebb, A CLP-rendelet a korábbi uniós szabályozást hozzáigazítja a GHS-hez (a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszeréhez), amely az ENSZ-nek a veszélyes vegyi anyagok azonosítására és a felhasználóknak az ilyen Safety data sheet knowledge base – Hazard pictogram.

With a view to facilitating worldwide trade while protecting human health and the environment, harmonised criteria for classification and labelling have been carefully developed over a period of 12 years within the United Nations (UN) structure, resulting in the Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Már a boltok polcain is megjelentek új típusú címkékkel ellátott vegyiáruk. Ezt a címkézést az Európai Unió 1272/2008-as rendelete írta elő, és anyagok esetében 2010. december 1-je, különböző veszélyes anyagokból álló keverékeknél 2015.
Krav energideklaration byggnader

Clp piktogrammok designutbildning malmö högskola
vvs support uddevalla
rolex 1630
hur många personbilar finns det i sverige
hogertrafik sverige 1967
socialstyrelsen nationell informationsstruktur

CLP-förordningen: Klassificering och märkning av kemikalier

R 36/37/38 Irriterar ögon, andningsorgan och huden. 2.2 Etikettinformation Etikettering enligt förordning (EC) Nr 1272/2008 (CLP).


Fred grönwall löpning
gudmund toijer utredning

CLP-förordningen - MSB

szakaszban található. 2.2. Címkézési elemek Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Veszélyt jelző piktogrammok (CLP) : GHS05 GHS07 Figyelmeztetés (CLP) : Veszély A figyelmeztető mondatok (CLP) : H290 - Fémekre korrozív hatású lehet H302 + H312 + H332 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder bei Hautkontakt oder Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Veszélyt jelző piktogrammok (CLP) : GHS05 GHS09 GHS08 Figyelmeztetés (CLP) : Veszély A figyelmeztető mondatok (CLP) : H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz H351 - Feltehetően rákot okoz Az elegy nem veszélyes a 1272/2008 [CLP] számú EK rendelet besorolása alapján.