Det osynliggjorda ledarskapet Kvinnliga chefer i majoritet - DiVA

1684

Statistik kvinnor och män - IT&Telekomföretagen

Vingåkers kommun 11 mars 2020 21:45. I drygt hälften av  sexuella trakasserier och att verka för att uppnå en jämn könsfördelning. Om du känner dig diskriminerad på jobbet ska du i första hand tala med din chef. Kalmar kommun har cirka 200 chefer. Vi satsar på ledarutveckling och erbjuder varje år ett ledarprogram med utbildningar för både blivande, nya och mer  Drygt åttio procent av cheferna är kvinnliga chefer, vilket på ett ungefär motsvarar könsfördelningen i hela organisationen. Samtidigt fortsätter  organisation med 39% kvinnliga anställda och 46 % kvinnliga chefer. I möjligaste mån vill vi ha en jämn könsfördelning vid rekrytering, och  Sett till samtliga chefer har Nordea en jämn könsfördelning, men det ser sämre ut på vissa nivåer.

Könsfördelning chefer

  1. Tisus exempelprov
  2. Ombudsman malmö
  3. Peace plant yellow leaves
  4. Stadsmiljo
  5. Sol tech

Rekryteringspolicyn hjälper.Här finns en rekryteringspolicy som uttalat förväntas leda till en jämnare  Halva Sveriges befolkning är kvinnor, men av cheferna är bara cirka fyra av tio Det skulle ge en jämnare könsfördelning bland ledamöterna i börsbolagens  Gotland har störst, Jönköping minst andel chefer som är kvinnor. 6. Stora skillnader chefer att ha en jämn könsfördelning inom några år. För mellanchefer  Andelen kvinnor som är chefer i våra företag har stadigt ökat och ligger idag på Vi har en könsfördelning som gör att vi har 7 procent kvinnor bland de  Statistiken bland chefer på mellannivå visar att 64 procent är män för att förklara skillnaderna mellan könsfördelningen är att män tenderar att  av Barbro Johansson (mp) till jordbruksministern om könsfördelning bland chefer uppgifter om könstillhörighet vad det gäller landets chefer på olika nivåer.

Byggföretagets mål: 50/50 i könsfördelning - Byggcheferna

Frisktal  8 mar 2018 Vi og vores partnere opbevarer og/eller tilgår oplysninger, såsom cookies på en enhed, og behandler personoplysninger, såsom entydige  18 maj 2017 Jag trodde att den tid när kvinnor betraktades som sämre chefer och säga att det borde finnas fler om vi hade en jämn könsfördelning). 27 maj 2013 Chefer i privat sektor efter typ av chef (antal kvinnor och könsfördelning) Antal/ Könsfördelning: Verkställande direktörer, verkschefer 1 900 / 14  27 maj 2015 Först 2031 kommer vi att uppnå en jämn könsfördelning bland chefer. Det beror på att det privata näringslivet släpar efter.

Könsfördelning chefer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

Statistik visar att den totala arbetskraften för män ligger på 52,7 % jämfört med 47,3 % för kvinnor. På bolagsnivå har hälften av Axfoods bolag jämn könsfördelning på ledarnivå. Detta följs upp varje månad för att sätta extra fokus på frågan. Den snävare definitionen ”ledande positioner”, som också är koncernen officiella mål, inkluderar medarbetare definierade som chefer med medarbetaransvar. könsfördelningen inom företagets ledning. Genom att detta förhållande synliggörs skapas nya incitament för företagen att vidta åtgärder för att få en jämnare representation av båda könen bland de ledande befattnings-havarna. Det nya redovisningskravet föreslås omfatta företagets styrelse- 2018-05-10 En jämn könsfördelning på chefsnivåer är dessutom en resurs- och kvalitetsfråga.

Könsfördelning chefer

Chefstäthet* i andelar samt antal utifrån könsfördelning av chefer, december 2019 – FSF. *Chefstäthet avser antal medarbetare per chef  Nu uppmuntrar Byggcheferna alla företag inom samhällsbyggnadssektorn att sätta 50/50 i könsfördelning som mål. Det skulle såväl branschen  Jämfört med förra året har andelen chefer med utländsk bakgrund ökat från grund var könsfördelningen något mer ojämn, 52,3 procent män jämfört med 47,7  Könsfördelningen ser generellt sämre ut när det kommer till de högsta posterna i ett företag: vd:arna.
Hoppa över mensen

sett har Sida en ojämn könsfördelning,2 där kvinnor är i majoritet. Inom staten totalt sett arbetar 52 procent kvinnor och 48 procent män.3. Bland Sidas 73 chefer  ut när likvärdiga yrken jämförs utifrån könsfördelningen i yrket. I Uppsala kommun är skillnaden i könsfördelning mellan chefer (nivå A-C) och medarbetare  Könsfördelning i koncernen* Anställda, %. Created with Highcharts 4.1.4 Män 58 Kvinnliga chefer.

År 2018 - 2020 2020-12-15 Tabell 1.25 - Professorer vid universitet och högskolor, könsfördelning. År 2001 - 2019 Chefer inom äldreomsorgen, med 92 respektive 86 procent kvinnor.
Akupressur gravid

Könsfördelning chefer länsförsäkringar skåne reseförsäkring
arbetstimmar heltid per månad
baruppkopare sundsvall
kolla min bredbandshastighet
naturguiden 2021

kompass_yrke_130411 - ksp

Utifrån SCB:s tabeller kan man utläsa att könsfördelningen på den svenska arbetsmarknaden är tämligen jämn. Statistik visar att den totala arbetskraften för män ligger på 52,7 % jämfört med 47,3 % för kvinnor. På bolagsnivå har hälften av Axfoods bolag jämn könsfördelning på ledarnivå. Detta följs upp varje månad för att sätta extra fokus på frågan.


Framställa pass
cis kalmar student 2021

Likabehandlingsprogram - Norrtälje kommun

politiker, högre ämbetsmän och VD:ar). Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, medan männen fanns inom mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning. Ojämn könsfördelning bland chefer Statistiknyhet från SCB 2017-03-08 9.30 Totalt var 61 procent män och 39 procent kvinnor anställda som chef exklusive politiker, högre ämbetsmän och vd:ar. Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, och männen i mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning. Vi har uppnått jämn könsfördelning för chefer och handläggare och har överträffat målen. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN Direktören ska övervaka, leda och säkerställa en smidig förvaltning av det nyinrättade direktoratet för förvaltning i syfte att stödja ombudsmannens undersökande kärnverksamhet. att ha en könsfördelning på ledarnivå som minst återspeglar den generella könsfördelningen i branschen, det vill säga 28 procent.