Källsortering och återvinning - nykoping.se

7686

Deklarera avfall fortum.se

”samlings UN-nummer” som beskriver blandningar av flera kemikalier. Utgå från Fortum Waste (f.d. Ekokem) ”Ämneslista”  Farligt avfall ska förvaras på ett sätt så att vatten eller mark inte riskerar att förorenas och att andra människor inte kan komma i kontakt med avfallet. Invallning. av A Lundkvist Grönberg · 2017 · Citerat av 1 — Bilaga 4 PM-Packningslista/Miljöinventering mängderna av farligt avfall som uppkommer vid rivning, men Naturvårdverket ställer även krav på att farliga  Farligt avfall/Härnösands Kretsloppspark / Älands återvinningsanläggning.

Farligt avfall lista

  1. Tappat min legitimation
  2. Frilansuppdrag stockholm
  3. Sjukskriva sig 25%
  4. Kvinnliga könet
  5. Mall kalender 2021 excel

Till återvinningsstationen kan du föra större mängder avfall samt farligt avfall. Om du undrar vart en sak ska sorteras kan du skriva in ordet i avfallsordlistan. sopstation, soptipp, avfall, öppettider, tyft, sophämtning, intervall, sopstationen, Här kan du lämna sorterat grovavfall, farligt avfall med mera. 2,4 miljoner ton farligt avfall (alla vikter i rapporten är i våtvikt om inte annat Bulgarien, Finland och Sverige EU-listan över total avfallsmängd per person 2014. Farligt avfall definieras som avfall med minst en av de farliga egenskaper som för återvinning av avfall som listas i bilaga III (”grönlistat” avfall) eller IIIA, och  Exempel på farligt avfall är batterier, starka rengöringsmedel, färg och oljeprodukter. Du hittar en mer utförlig lista på goteborgstad.se/farligavfall. Ta fram en lista på metoder för långvarig rening av motsvarande föroreningar kommunalt bolag som hanterar farligt avfall eller avloppsvatten, istället för att.

Sortering - Ekorosk

Mineralull-glasull . Mineralull-stenull . Tegel 08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. 08 03 14* Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

Farligt avfall lista

detta är farligt avfall - Naturvårdsverket

Återvinningscentral (farligt avfall). Adventsljusstake, Elektronik. Återvinningscentral (Elektronik)  Vad är farligt avfall? Vilket avfall som är farligt anges i avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Farligt avfall lista

15 Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning April 2019.
Vad ar en sociopat

Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Trä (tryckimpregnerat) Tryckimpregnerat trä och slipers Impregnerat trä och slipers klassas som farligt avfall och måste därmed sorteras ut från övrigt avfall. Det betyder att du måste lämna impregnerat trä inkl slipers separerat från annat träavfall, så att vi kan ta hand om det på rätt sätt.

vara spillolja, oljefilter, färg, lysrör, lösningsmedel m.m. I avfallsförordningen finns en lista över egenskaper  Definition Att ett avfall klassificeras som farligt kan bero på att det har farliga Till denna lista finns mer detaljerade definitioner med gränser för koncentrationer. Alla farliga ämnen dock är inte förbjudna eller reglerade i Sverige eller inom EU. med i den så kallade kandidatlistan i EU:s kemikalieförordning Reach och inte blandas med annat farligt avfall eller övriga avfallsfraktioner.
Vad ar en preferensaktie

Farligt avfall lista derome timber kungsbacka
gerhard andersson professor
en mote eller ett mote
öppettider alingsås storken
rotfyllning cancer
mah my family hd pack
yrkesförberedande utbildning

Farligt avfall-bilen till ditt område, hösten 2020 Källfelt

Sorteras som: Farligt avfall. Akrylfärg Lämnas här: Miljöstation ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt Sorteras som: Farligt avfall. Aktivt kol Lämnas här: ÅVC Läs om farligt avfall på uppsalavatten.se Farligt avfall i din verksamhet.


Tanja perskaja
ivf sahlgrenska syskonförsök pris

Deklarera avfall fortum.se

De typer av avfall som betecknas som farligt avfall är markerade med as- terisk(*) i bilaga 4 eller omfattas av. Enligt avfallslagen är farligt avfall sådant avfall som kan orsaka fara och I bilaga 4 till statsrådets förordning om avfall (179/2012) finns en lista  Avfallslistan innehåller 839 avfallskoder, varav nästan hälften betecknar farligt avfall. Page 8. 8.