Kommunerevisoren

5500

Revisionsplan 2018

Han måste ha missat alla möjligheter att sätta sig in i vad som gäller. Utrymme borde funnits i de 1,3 miljoner som revisorerna kostar per år. Utifrån det allvarliga läget måste vi åter ställa frågan om … God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbete t i kommunen ska … och med fördjupningar inom Den Goda Staden-projektet – ett stadsutvecklingsprojekt där Sve-riges Kommuner och Landsting (SKL), Boverket, Trafikverket samt kommunerna Jönköping, Norr-köping och Uppsala har deltagit.

God revisionssed skl

  1. Bernts konditori gislaved
  2. Lagga upp bilder

God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed formas och utvecklas successivt i revisorernas arbete. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. God revisionssed i kommunal verksamhet avser revisionen i kommuner och regioner samt kommunalförbund, finansiella samordningsförbund och kommunala företag.

Kommunal revision – Skyrev

68 sidor · 1 MB — Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver SKL har tagit på sig uppdraget att i samverkan med revisorer, lekmannarevi. Denna skrift dokumenterar god revisionssed i kommunal verksamhet.

God revisionssed skl

Deloitte proposal document A4 - Insyn Sverige

I Sverige finns det god revisorssed, som talar om hur revisorn ska uppträda och förhålla sig till sina kunder och uppdrag, sedan finns det också god revisionssed som är inriktad på revisorns verksamhet till skillnad från revisorssed som är inriktad på revisorns arbete. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i fòrbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast Zir uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges kommuner och landsting).

God revisionssed skl

I denna framgår vilka mina skyldigheter är och en stor del av min praktiska vardag stadgas i 19 §: ”En revisor skall iaktta god revisorssed ”. God revisionssed. I Sverige finns det god revisorssed, som talar om hur revisorn ska uppträda och förhålla sig till sina kunder och uppdrag, sedan finns det också god revisionssed som är inriktad på revisorns verksamhet till skillnad från revisorssed som är inriktad på revisorns arbete. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden.
Brand forsikring sommerhus

I Sverige finns det god revisorssed, som talar om hur revisorn ska uppträda och förhålla sig till sina kunder och uppdrag, sedan finns det också god revisionssed som är inriktad på revisorns verksamhet till skillnad från revisorssed som är inriktad på revisorns arbete.

Den kommunala revisionen följer SKL:s skrifter om  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) dokumenterar på eget initiativ god revisionssed i kommunal  Granskningen ska ske enligt god revisionssed. ○ Revisorerna anlitar sakkunniga, som de själva väljer i den. utsträckning de bedömer behövs för granskning  SKL har nu tagit fram en skrift om revisionen i samverkansorganen i syfte att stärka och I God revisionssed 2018 finns det utvecklade avsnitt om bland annat  Även för en fullmäktigeledamot kan god revisionssed vara av intresse och värde. Under 2015 Frågor?
Cafe mezo helsingborg

God revisionssed skl trött och huvudvärk
marken konstakning
vårdcentral skarptorp drop in
narsisti äiti
hybrid pants fritidsfabriken
reimage licensnyckel

Kallelse - Katrineholms kommun

Vi som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i fòrbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast Zir uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges kommuner och landsting). Revisorernas antal och organisation God revisionssed.


Avdrag pensionssparande 2021
erasmus internship lund university

Revisionens roll och uppdrag - Umeå kommun

God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder i en kvalitativt repre- sentativ krets av revisorer. KL 9kap 9§ Föredömliga och goda principer. God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 7.