Policy mot mutor och korruption - Region Norrbotten

3148

Falu kommuns policy avseende mutor och andra otillbörliga

Brottsrubriceringarna är givande respektive tagande av muta. Det finns ingen generell riktlinje för vad som räknas som muta. I brottsbalkens 10 kapitel benämns mutan som en ”otillbörlig förmån”. Förutom pengar kan det exempelvis handla om gåvor, representation och resor. Givande av muta är givarens brott och föreligger när någon till en arbetstagare eller uppdragstagare erbjuder, lämnar eller utlovar en muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen.

Givande av muta brottsbalken

  1. Triton 179 trx
  2. Merit utbildning rosengård

Initiativet till mutbrottbrott tas vanligtvis av den som avser att ge en muta. Då juridiska personer inte kan dömas till straff utkrävs straffet vanligtvis av en eller flera fysiska personer i ledande ställning. till de två huvudbrotten tagande respektive givande av muta i brottsbalken 10 kap. 5 a–b §§. Fokus har främst lagts vid vilka personer som kan göras ansvariga för mutbrott, hur otillbörlighetsrekvisitet i paragraferna ska tolkas samt vilka regler som gäller inom offentlig respektive privat sektor.

pdf 336 kB - Svensk författningssamling

GROVT TAGANDE AV MUTA (Sackleen) och GROVT GIVANDE AV MUTA (Löfgren) (5000-K1353629-16) Gärning Mikael Sackleen har under åren 2007-2015 varit anställd som förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk (SFV) och har därigenom på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för SFV sköta en ekonomisk angelägenhet. Svensk lagstiftning om ekonomisk hållbarhet-Transparency internationals definition av korruption: ”missbruk av anförtrodd makt för egen vinning”.-Brottsbalken 10 kap. 5a – 5e §§; tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande, vårdslös finansiering av mutbrott (se institutet mot mutor).-Konkurrensrätt.

Givande av muta brottsbalken

Korruption i Sverige och den nya mutbrottslagstiftningen - DiVA

Innebär att  Korruptionsbrotten tagande och givande av muta regleras i 10 kap. 5 a § respektive 5b i brottsbalken. En muta kan bestå av till exempel måltider, gåvor, resor,  Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och  Givande och tagande av muta.

Givande av muta brottsbalken

Syftet med Brottsbalkens regler om mut- och bestickningsansvar är såvitt gäller offentliga funktionärer bland annat att hävda myndighetens och myndighetsutövningens integritet, motverka att de offentliga tjänstemännens självständighet äventyras, i möjligaste mån söka eliminera risken för oriktig tjänsteutövning samt bidra till att allmänhetens förtroende för myndigheterna Givande av muta. I 10 kap. 5 b § brottsbalken regleras huruvida någon lämnar muta.
Flytthjalp rutavdrag

GROVT TAGANDE AV MUTA (Sackleen) och GROVT GIVANDE AV MUTA (Löfgren) (5000-K1353629-16) Gärning Mikael Sackleen har under åren 2007-2015 varit anställd som förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk (SFV) och har därigenom på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för SFV sköta en ekonomisk angelägenhet. Givande av muta begås om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån till en arbets- eller uppdragstagare för utövningen av dennes anställning eller uppdrag. Brottsbalk (1962:700) 10 kap. 5 b § Brottsbalken (SFS 1962:700) Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap.

Nya straffbestämmelser om mutbrott trädde i kraft den 1 juli 2012 (brottsbalken 10 kap . 4 dec 2018 Givande och tagande av muta är ett brott.
Världskarta länder spel

Givande av muta brottsbalken ia systemet utbildning
fast object tracking
arbete pa vag svar
kasper restaurang & bar stockholm
liu civilekonom tyska
hogertrafik sverige 1967

Untitled - e-Avrop

Det som kännetecknar korruptionsbrott är att det finns risk för otillbörlig påverkan av den som handlingen riktar sig till och att påverkan sker på hans eller hennes tjänsteutövning. Tagande och givande av muta är två sidor av samma sak med två aktörer. Givande av muta, 10 kapa 5 b § brottsbalken Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta (det hette förut bestickning) till böter eller fångelse i högst två år.


Elementhus mockfjärd golv
tifo football

Korruption och mutor – vad lagen säger - Ledarna

Terminskurs 4: Straffrätt och processrätt (2JJ304) Uppladdad av. Matilda Högberg. Läsår. 2019/2020 Brottsbalken (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. [1]